Logo

CE-certificering er en markering, der angiver, at et produkt overholder de relevante EU-direktiver og -forordninger, som er gældende inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). “CE” står for “Conformité Européenne”, hvilket betyder “Europæisk Overensstemmelse” på fransk.

CE-mærket viser, at produktet opfylder grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav samt miljø- og forbrugerbeskyttelseskrav som fastsat i de pågældende EU-direktiver. Direktiverne varierer afhængigt af produktets type og anvendelse og kan omfatte krav vedrørende design, konstruktion, produktion og testning.

Producenter skal overholde disse direktiver for at få lov til at sælge deres produkter på det europæiske marked. For at opnå CE-certificering skal producenterne:

  1. Identificere de relevante direktiver og harmoniserede standarder for deres produkt.
  2. Foretage en risikovurdering og sørge for, at produktet opfylder de krævede krav.
  3. Forberede teknisk dokumentation, der understøtter overensstemmelsen.
  4. Udføre eller få udført de nødvendige tests og evalueringer på produktet for at sikre overensstemmelse.
  5. Udfærdige en EU-overensstemmelseserklæring, hvori producenten erklærer, at produktet overholder alle relevante krav.
  6. Anbringe CE-mærket på produktet eller dets emballage.

I nogle tilfælde, hvor produkterne er underlagt særlige direktiver og indebærer højere risici, kan det være nødvendigt at involvere en tredjepart, en såkaldt “notified body”, for at verificere og certificere overensstemmelsen.

CE-mærkningen er ikke en kvalitetsgaranti, men snarere en indikator for, at produktet opfylder minimumskravene i henhold til EU-lovgivningen. Det er producentens ansvar at sikre, at deres produkter er CE-mærkede, før de markedsføres og sælges i EØS-landene.